Menu
Uw boekingen

Nuttige informatie - Algemene bepalingen

Voor het gebruik van Ontmoetingscentrum Halleman

Onderhavig reglement is een werkinstrument, om het gebruik van Ontmoetingscentrum Halleman onder strikte voorwaarden te reglementeren.


ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Ontmoetingscentrum Halleman wordt beheerd door de vzw Vereniging Parochiale Werken afdeling Halle-Booienhoven.

 2. Een afgevaardigde van de gemeenteraad neemt deel aan de vergaderingen en behartigt de belangen van de stad.

 3. De vzw VPW afdeling Halle-Booienhoven engageert zich jaarlijks alle verenigingen van Halle-Booienhoven uit te nodigen.

 4. Indien de gebruiker een activiteit wil organiseren die de levensbeschouwelijke overtuiging van de eigenaar van het gebouw laakt, hetzij door enig woord, daad of publicatie die rechtstreeks verband houdt met de in te richten activiteit, kan het gebruik van de infrastructuur geweigerd worden.

 5. Indien de gebruiker een activiteit wil organiseren die de levensbeschouwelijke overtuiging van de eigenaar van het gebouw laakt, hetzij door enig woord, daad of publicatie die rechtstreeks verband houdt met de in te richten activiteit, kan het gebruik van de infrastructuur geweigerd worden.

 6. Ontmoetingscentrum Halleman omvat volgende infrastructuur :
  • Polyvalente zaal met podium
  • Keuken (wordt niet afzonderlijk verhuurd)
  • Vergaderzaal INKOM (wordt niet afzonderlijk verhuurd op zaterdag, zondag of op feestdagen, ook niet in combinatie met de keuken)
  • Vergaderzaal LOKAAL ZWAM. Alle dagen beschikbaar. In combinatie met de keuken kan enkel van maandag tot en met donderdag.

 7. De gebruiksovereenkomst geeft recht op het gebruik van de beschreven lokalen inclusief sanitaire blok. (Klik op LEES MEER)


Lees het huishoudelijk reglement